Invloed van de ondervloer

De invloed van de ondervloer op uw industrievloer

De kwaliteit van de ondervloer is bepalend voor de sterkte van uw vloer. De ondervloer waarop de tegelvloer wordt aangebracht, moet namelijk alle erop inwerkende krachten kunnen opnemen. Behalve statische- en dynamische belastingen, moet rekening gehouden worden met schuifkrachten als gevolg van verschillende uitzettingscoëfficiënten van de tegelvloer en ondervloer bij thermische belasting.

De inwerking van water of waterdampdruk op de onderzijde van de tegels moet worden voorkomen. Hierdoor kan onthechting ontstaan.