Dilatatievoegen

Het belang van dilatatievoegen

Door bijvoorbeeld zettingen van funderingen, kolommen en balken in de bouw óf temperatuurverschillen zijn vloeren continu in beweging. Het opvangen deze bewegingen, door op de juiste plaatsen dilatatievoegen ofwel bewegingsvoegen in de vloer te integreren, resulteert in een aanzienlijk lagere belasting.

Met name de randzones van mechanisch zwaar belaste vloeren zijn kwetsbaar. Langs de voegen worden tegelranden bijzonder zwaar belast. Bijvoorbeeld door voertuigen met massieve harde wielen. In dergelijke gevallen worden dilatatievoegen uitgevoerd met roestvrijstalen profielen die zodanig worden ingebouwd dat deze gelijk met het oppervlak van de tegelvloer liggen. De randvoegen worden gevuld met een elastisch blijvende kit.

Ook kan de bewegingsvoeg in de wand geplaatst worden. Indien de hiervoor speciale holle plinttegels worden toepast, komt de voeg 3 cm boven vloerpeil te liggen zodat deze niet wordt blootgesteld aan de inwerking van vuil en reinigingsmiddelen.